Image is not available

Już od ponad 10 lat

skutecznie doradzamy

Image is not available

Doradztwo Rolnicze

Image is not available

Ekspertyzy przyrodnicze

Image is not available

Pomiary działek rolnych

Image is not available

Badanie zasobności glebowej

Arrow
Arrow
Slider

Doradztwo rolnicze

Płatności bezpośrednie

 • Wypełniamy wnioski o płatności bezpośrednie wraz z wymaganymi załącznikami

Program rolnośrodowiskowy

 • Przygotowujemy zmiany do planów działalności rolnośrodowiskowej
 • Wypełniamy wnioski o dopłaty w ramach programu rolnośrodowiskowego
 • Prowadzimy rejestry i dokumentację wymagane przy realizacji zobowiązania w ramach programu rolnośrodowiskowego

Program rolno-środowiskowo-klimatyczny

 • Sporządzamy plany działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej oraz przygotowujemy zmiany do tych planów
 • Wypełniamy wnioski o dopłaty w ramach programu rolno-środowiskowo-klimatycznego
 • Prowadzimy rejestry i dokumentację wymagane przy realizacji zobowiązania w ramach programu rolno-środowiskowo-klimatycznego

Rolnictwo ekologiczne

 • Sporządzamy plany działalności ekologicznej oraz przygotowujemy zmiany do tych planów
 • Wypełniamy wnioski o dopłaty w ramach działania „rolnictwo ekologiczne”
 • Przygotowujemy zgłoszenia i zlecenia certyfikacji do Jednostek Certyfikujących
 • Sporządzamy roczne plany produkcji na potrzeby Jednostek Certyfikujących
 • Prowadzimy rejestry wymagane przy realizacji zobowiązania w zakresie rolnictwa ekologicznego.
 • Sporządzamy wnioski dotyczące odstępstw od zasad produkcji ekologicznej

Nasz zespół posiada uprawnienia inspektorów rolnictwa ekologicznego oraz doświadczenie w obszarze kontroli gospodarstw ekologicznych.

Działania inwestycyjne

Sporządzamy wnioski oraz dokumentację pozwalającą skorzystać rolnikowi z pomocy przysługującej z działań:

 • Premie dla młodych rolników
 • Modernizacja gospodarstw rolnych
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
 • Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych
 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Wsparcie dla korzystających z usług doradczych

W ramach PROW 2014 - 2020 rolnik będzie mógł skorzystać z bezpłatnej usługi doradczej polegającej na opracowaniu i zrealizowaniu:

 • 2 - letniego programu doradczego
 • 3 - letniego programu doradczego

Program doradczy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb rolnika z uwzględnieniem specyfiki gospodarstwa. Program doradczy zawiera wskazanie potrzeb i problemów oraz określenie sposobu wykorzystania potencjału gospodarstwa w celu poprawy jego wyników gospodarczych lub jego restrukturyzacji i modernizacji, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek oraz zróżnicowania produkcji rolnej.

Rolnik może skorzystać z porady maksymalnie dwa razy w okresie realizacji PROW 2014 - 2020.

Inne usługi

 • Przygotowujemy wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie
 • Przygotowujemy wnioski o zwrot poniesionych kosztów kontroli ekologicznych w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” (PROW 2007-2013) oraz „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” (PROW 2014-2020)
 • Opracowujemy plany nawożenia
 • Przeprowadzamy oceny dostosowania gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) oraz sporządzamy plany dostosowania gospodarstw
 • Doradztwo w zakresie organizacji gospodarstwa w celu poprawy wyniku ekonomicznego.
 • Doradztwo w zakresie technologii produkcji.

W naszej ofercie

doradztwo rolnicze

ekspertyzy przyrodnicze

integrowana produkcja

pomiary działek rolnych

badanie zasobności glebowej

klasyfikacja gruntów

Strony instytucji, które warto odwiedzić